Menu Zavřeno

Jarní terénní exkurze na hrad Veliš

Naplánovaná událost
Mapa

Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční jarní terénní exkurzi na hrad Veliš, z které jsme pro soustavný velký zájem a v úzké spolupráci se starostou Městyse Podhradí panem Michalem Rambouskem učinili pravidelnou výroční akci.

V sobotu 6. dubna 2024 v 9:30 hod. si s archeologem, folkloristou a regionálním historikem Mgr. Pavlem Kracíkem znovu prohlédneme všechny dochované zbytky hradu Veliše včetně předpokládaného místa bájné hradní studny, upřesníme si, co si pod jednotlivými fragmenty zdí můžete představit a ukážeme si, jak hrad vypadal v době jeho největší slávy. Představena bude nejen historie samotného hradu, ale i vrchu Veliše jako takového. Zvláštní pozornost bude věnována též místní folklorní tradici a pozoruhodným kapitolám zdejší historie, např. příběhu zaživa zazděné šlechtičny Kateřiny ze Šelmberka.

Vstup je zcela zdarma, jen si, prosím, vezměte vhodný oděv a pevnou terénní obuv, neboť akce proběhne téměř za každého počasí. Účast na terénní exkurzi je jako vždy na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví ani jiné škody.

V sobotu 6. dubna 2024 v 9:30 hod. u vodojemu nad Podhradím se budeme těšit na setkání s vámi!

Místo setkání je zde: https://mapy.cz/turisticka?x=15.3134906&z=19&ut=Nov%C3%BD%20bod&y=50.4166562&vlastni-body&uc=9iciVxZq4M&ud=15%C2%B018%2747.427%22E%2050%C2%B025%270.116%22N

Zefyrin, z. s.