Menu Zavřeno

O NÁS

Spolek Zefyrin

 
Motto:
Objevujeme zapomenutou historii Jičínska a chráníme kulturní a přírodní dědictví regionu

Pár slov k historii a náplni spolku

Počátkem října 2008 jsem v Jičíně spoluzakládal občanské družení Jičínská beseda, které jsem jakožto předseda vedl následujících 15 let a coby hlavní a většinou také jediný organizátor dával tomuto spolku jeho náplň (viz archiv akcí Jičínské besedy). Projekt Jičínské besedy jsem vždy pojímal jako realizaci jednoho ze svých velkých snů a životních ideálů práce pro rodný kraj a tuto svoji službu pojímal velmi široce, od vlastního odborného výzkumu na poli historických věd přes intenzivní popularizaci a osvětu formou pravidelných přednášek, komentovaných prohlídek a terénních exkurzí, záchranu ohrožených kulturních i přírodních hodnot, až po aktivní pomoc v situacích, kdy zdejšímu kraji hrozí nějaké nebezpečí nebo se zdejším lidem děje příkoří, v němž se ostatní zdráhají zasáhnout. A právě těchto limitních situací přinesl rok 2023 hned několik, zejména velmi dramatickou záchranu jičínského letiště, ale též nelehkou snahu o obnovu jičínské lipové aleje jakožto historického stromořadí nebo ochranu přírodní rezervace Prachovské skály před nelegálními hlasitými koncerty.

Protože jsem ve své široce pojaté práci pro jičínský kraj chtěl nadále pokračovat podle svého přesvědčení, s neutuchající intenzitou a bez ohýbání svých hodnot, mé kroky se v lednu 2024 s Jičínskou besedou rozešly. Všechny své dosavadní aktivity, přednášky, terénní exkurze, komentované prohlídky, Jičínské klíčky, Příběhy po setmění, Svátek patronky města a další akce jsem převedl pod nově vzniklý spolek Zefyrin, který je ideovým pokračovatelem Jičínské besedy a jehož název má být připomínkou i oslavou významného českého i jičínského historiografa, archeologa, sběratele lidových pověstí, všestranného badatele a ve své době nepřekonatelného znalce Prachovských skal, gymnaziálního profesora Antonína Zefyrina (Vánkomila) Malocha (1823–1880), jehož hrob na pražských Olšanech se mi roku 2010 podařilo obnovit v rámci první velké záchranné akce Jičínské besedy.

Mgr. Pavel Kracík

předseda spolku

Folklorista, archeolog a regionální historik, hlavní organizátor akcí Spolku Zefyrin (dříve Jičínské besedy). Dlouhodobě se věnuje především prozaické folkloristice se zvláštním přihlédnutím k systematickému terénnímu a archivnímu výzkumu folklorních narací Jičínska.

PhDr. Jindřiška Kracíková, Ph.D.

místopředsedkyně spolku

Hebraistka, překladatelka a spisovatelka. Pracovně působí jako ředitelka soukromého Valdštejnova muzea a mincovny v Jičíně.

PhDr. Eva Bílková

archivářka a regionální historička, dlouholetá pracovnice Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. V letech 2008–2016 působila jako kronikářka města Jičína. Je nositelkou ocenění "Jivínský Štefan", "Cena Ď", "Jičínská pečeť" a "Cena města Jičína".

Ing. Jiří Balský

památkář, od r. 2013 ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Vedle aktivní ochrany a propagace kulturního dědictví jičínského regionu se zabývá studiem lidové architektury, tradičních řemesel a regionální historie.

Mgr. Martin Mezera

památkář, dlouholetý vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. Věnuje se především památkové péči, která se mu stala více než povoláním. Díky svému mimořádnému pracovnímu nasazení přispívá k záchraně řady památkových objektů.

Mgr. Karel Chutný

archivář, ředitel Státního okresního archivu Jičín a jedna z vůdčích osobností jičínského smíšeného pěveckého sboru Foerster. Autor odborných článků o významných osobnostech působících na poli hudby nebo regionální historiografie. Organizátor pravidelných setkání místních kronikářů.

Mgr. BcA. Petr Glaser

restaurátor s licencí MK ČR pro restaurování sochařských děl z kamene a terakoty. Podílí se na výzkumných projektech při Akademii věd ČR, Národním památkovém ústavu a Univerzitě Pardubice. Jeho zájem sahá od vývoje nových metod dokumentace až po teoretické otázky památkové péče.

Zefyrin, z. s.