Menu Zavřeno

PÁTÝ POUSTEVNÍK aneb Pokus o návrat k tradici

Jedním z členů občanského sdružení Lodžie, který nikdy nepřestal aktivně usilovat o záchranu a citlivé využití valdštejnského letohrádku a který stál rovněž u obnovy poustevny v letech 1997–2000, je jičínský rodák, výtvarník, divadelník a vysokoškolský pedagog MgA. Robert Smolík. Ten se v roce 2016 po přečtení odborné studie, věnované poustevníkovi v Libosadě pohledem historie a prozaické folkloristiky, rozhodl vytvořit novou, veristickou sochu poustevníka, s níž by mohla být původní atmosféra místa znovu obnovena.
Na podzim 2019 byl v dolním Libosadě pokácen mohutný jasan, v červnu 2020 Robert Smolík jako předseda spolku Balbineum požádal Město Jičín, zda by mu tento kmen poskytlo a v březnu 2022 začal přímo na místě vyřezávat novou, v pořadí již pátou sochu libosadského poustevníka. Od 28. května 2022 pokračovaly jemnější řezbářské práce v prostorách jičínské jezuitské koleje.
V budoucnu by spolek Balbineum ve spolupráci s Jičínskou besedou a Valdštejnským imagináriem rád zrealizoval kompletní rekonstrukci poustevny, která by se svou architektonickou podobou i obnovením řady původních kompozičních prvků měla vrátit k podobě z přelomu 19. a 20. století. Realizace tohoto záměru je však odvislá od provedení nezbytné opravy grotty, kterou Město Jičín zamýšlí již řadu let.
Přejme si, aby nová socha hluboce zakořenila v srdcích a vzpomínkách Jičíňáků a aby se s ní do staré grotty v horním Libosadě znovu vrátilo i dávné kouzlo libosadského poustevníka. Zda se tak stane, to ukáže až budoucnost, o níž se ale začne rozhodovat již zítra! Přijďte a buďte u toho s námi! Těšíme se na vás v sobotu 12. 11. ve 14:00 hod. u staré grotty v Libosadě.
Zefyrin, z. s.